шилэн данс

 Энд өргөдөл гомдол
   хүлээн авч байна.
 

                                          ЗТН ОНӨААТҮГ-ын А тушаалын бүртгэл

тушаал

гарсан товч утга хуудасны тоо
сар өдөр
1

 2017-01-09

 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах 1
2

 2017-01-09

 А жижүүрийн чиглэл, гүйлт шинэчлэн батлах  1 
3  2017-01-09  Т.Цэрэндуламд хүндэтгэл үзүүлэх 1
4   2017-01-09   12 троллейбус засах ажлыг хэсэг байгуулах 1
5  2017-01-09  Камерын мэдээлэл ашиглах журам шинэчлэн батлах 1
6  2017-01-13  Д ангиллын сургалт явуулах /3хүн/ 1
7   2017-01-16    Үнэлгээний хороо байгуулах/ евро 5 түлш 1
8  2017-01-16   Мэргэшсэн сургалт явуулах/24 хүн/ 1
9 2017-01-24  Ажлын хувцасны жагсаалтад өөрчлөлт оруулах 1
10  2017-01-24  Сургалт явуулах/НББ-440.0/ 1
11  2017-01-24  Сургалтын зардал гаргах/2 хүн 700.0/  1 
12   2017-02-09    Аян дүгнэж шагнах /9500.80 хүн,1 бааз/  1 
13  2017-02-13  Мэргэшсэн сургалт явуулах/6 хүн/ 1
14  2017-02-15  Дотоод журамд өөрчлөлт оруулах, барьцаа шилжүүлэх  1
15   2017-02-15    Эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх  1 
16 2017-02-17   Мэргэшсэн сургалт явуулах/8хүн 1
17   2017-02-20  2016 оны ажил дүгнэж,аварга шалгаруулах
18  2017-02-21  Салбарын шагнал хүртэгсдэдхүндэтгэл үзүүлэх
19  2017-02-22  Цагаан сарын эргүүл жижүүр томилох
20 2017-02-23   Үнэмлэхний загвар батлах,зардал гаргах
21 2017-03-13   Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журам, гэрээнүүдийг шинэчлэн батлах тухай 
22  2017-03-17  Ажлын хэсэг байгуулах тухай 
23  2017-03-27  Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай 
24  2017-03-27  Техник шилжүүлэх байрны бүрэлдэхүүн томилох тухай 
25 2017-04-06   Сургалтын зардал гаргах тухай 
26 2017-04-06   Сургалтын төвийн журам батлах тухай 
27  2017-04-06  Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай 
28  2017.04.06  Зардал гаргах тухай 
29  2017.04.12  Ажлын хувцасны загвар батлах тухай 
30 2017.04.12   Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 
31 2017.04.12   Эрдслийн үнэлгээний журам батлах тухай 
32 2017.04.12   ХАБайдлын зааварчилгаа ү/а-ны сургалт явуулах журам батлах тухай 
33  2017.04.12  Спорт заалны журам батлах тухай 
34 2017.04.17   Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай 
35 2017.05.04   Хариуцлагатай эргүүл, жижүүрээр томилох тухай 
36  2017.05.04  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 
37  2017.05.15  Сургалт явуулах тухай 
38  2017.05.15  Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай 
39 2017.05.19   Илүү цагаар ажиллуулах хөлс олгох тухай 
40  2017.05.19  Үнэлгээний хороо байгуулах тухай /троллейбус/
41  2017.05.26  Хүүхдийн баярын зардал гаргах тухай 
42 2017.05.26   Хүүхдэд тэтгэлэг олгох тухай 
43 2017.06.14   Эд хөрөнгийн хагас жилийн тоологын комисс т/тухай
44  2017.06.14  Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай 
45 2017.06.16   Архивын баримтад тооллого явуулах комисс томилох тухай 
46  2017.06.16  Уран жолоодлогын тэмцээн зохион байгуулах тухай 
47 2017.06.30   ХМТКомиссын ажил олгогчийн гишүүдийг томилох тухай
48 2017.06.30   Олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахгүй байх тухай 
49 2017.07.06   Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд эргүүл, жижүүр томилох тухай 
50 2017.07.20   Авто тээврийн болон нийслэлийн шагнал хүртэгсдэд хүндэтгэл үзүүлэх 
51  2017.07.20  Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай 
52 2017.08.18   Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай 
53 2017.09.05   Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай 
54 2017.09.13   Мэргэшсэн дотоод аудиторын сургалтанд хамруулах тухай 
55  2017.09.25  Ажилчдын унааны хөнгөлөлтийг шинэчлэн батлах 
56 2017.09.25   Ахмадад хүндэтгэл үзүүлэх
57 2017.09.25   Архивын баримтад тооллого явуулах комисс томилох тухай 
58 2017.09.26   Дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах журам батлах тухай 
59  2017.10.06  Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай 
60 2017.10.06   Шилжүүлэх байрны бүтэц батлах тухай 
61  2017.10.10  Сургалт явуулах тухай 
62 2017.10.31   Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай 
63  2017.11.10  Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэх ажлыг хэсэг байгуулах тухай 
64  2017.11.15  Төрийн дээд одон медаль хүртэгсдэд хүндэтгэл үзүүлэх тухай
65 2017.11.15  Угсраа автобусанд ажиллах жолоочийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай 
66 2017.11.15   Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 
67 2017.11.17   Эд хөрөнгийн жилийн  эцсийн тооллого явуулах тухай 
68  2017.11.17  Тэмцээний зардал гаргах тухай 
69  2017.11.21  Орон тооны бус штаб, мэргэжлийн анги томилох тухай 
70  2017.11.23   Дотоод хяналт шалгалтын хэлтсийн ёс зүйн дүрмийг батлах тухай 
       
       

Манай facebook хуудсаар зочлоорой

Go to top