шилэн данс

 Энд өргөдөл гомдол
   хүлээн авч байна.
 

                                          ЗТН ОНӨААТҮГ-ын А тушаалын бүртгэл

тушаал

гарсан товч утга хуудасны тоо
сар өдөр
1

 2018.01.05

Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай  2
2

 2018.01.17

2018 оны ээлжийн амралтын хуваарь  1
3  2018.01.17  2018 оны ээлжийн амралтын хуваарь  34
4 2018.01.17  Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг байгуулах тухай  2
5 2018.01.17  Орон тооны бус штаб, мэргэжлийн анги томилох тухай  3
6 2018.01.26  Урамшуулал олгох тухай   2 
7  2018.01.26   Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай  2
8 2018.02.08  Ажилчдын "А" жиүүрийн автобусны замнал, эргэлтийн урт, хугацаа олгох шатахууныг шинэчлэх олгох тухай   4
9 2018.02.08 Ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай  18
10 2018.02.14  Сар шинийн өдрүүдэд эргүүл, жижүүр томилох тухай  5
11 2018.02.27 Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай   2
12   2018.02.27   Гамшгаас хамгалаах мэргэжлийн ангийг байгуулах тухай  3
13 2018.02.27  Гамшгаас хамгалаах мэргэжлийн ангийг байгуулах тухай  8
14 2018.02.28  Салбарын шагнал хүртэгсдэд хүндэтгэл үзүүлэх тухай   3 
15 2018.03.15 Тооллогын комисс байгуулах тухай  1
16  2018.03.19  Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай  2
17   2018.03.28    Илүү цагаар ажиллуулсны хөлс олгох тухай  4
18 2018.03.29  Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай   2 
19 2018.03.29  Ажлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслийн жагсаалт шинэчлэх   тухай   6 
20 2018.04.10    Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай   2 
21 2018.04.16   Үнэлгээний хороо байгуулах тухай  2
22 2018.04.16   Зардал гаргах тухай   2 
23 2018.04.23  Ёс зүйн дүрэм батлах тухай  5
24 2018.04.29 Мэргэшсэн жолоочийн сургалт явуулах тухай    2  
25  2018.05.01  Төрийн дээд шагнал хүртсэн ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай   1 
26 2018.07.05    Үндэсний их баяр наадмын өдрүүдэд эргүүл, жижүүр томилох тухай  5
27 2018.07.06  Салбарын шагнал хүртэгсдэд хүндэтгэл үзүүлэх тухай    3 
28 2018.08.03  Иргэдийн амьдрах орчны аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай   1
29 2018.08.03  Төрийн дээд шагнал болон салбарын шагнал хүртсэн ажилчдад хүндэтгэл үзүүлэх тухай    2 
30   2018.08.13    Харуул хамгаалалтын журам батлах тухай  15
31 2018.08.23  Ажилчдын "А" жижүүрийн автобусны замнал эргэлтийн урт, хугацаа олгох шатахууныг шинэчлэн тогтоох тухай   4
32 2018.08.23  Сургалт зохион байгуулах зардал гаргах тухай  2
33 2018.09.21   Техник шилжүүлэх байрын бүрэлдэхүүнийг томилох тухай   3 
34  2018.09.21  Харилцаа хандлага, ёс зүйн сэдвээр сургалт явуулах тухай  3
35 2018.10.01   "Уран жолоодлого" тэмцээн зохион байгуулах тухай   7 
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      
64      
65      
66      
67      
68      
69      
70      
71      
72      
73      
74      
75      
76      
77      
78      
79      
80      
81      
82      
83      
84      
85      
86      
87      
88      
89      
90      
91      
92      
93      
94      
95      
96      
97      
98      
99      
100      
101      
102      
103      
104      
105      
106      
107      
108      
109      
110      
111      
112      
113      
114      
115      
116      
117      
118      
119      
120      
121      
122      
123      
124      
125      
126      
127      
128      
129      
130      
131      
132      
133      

 

Манай facebook хуудсаар зочлоорой

Go to top